+90 [850] 511 1530 • [216] 975 0530
 
 

Sadece mazrufu değil, zarfı da önemsiyoruz!
Mizanpaj ve Kapak Tasarımında Yeniliklerin Takipçisiyiz

"Bir kitabın en kötü yanı da kapaklarla örtülü olmasıdır." demiş D. H. Lawrence.

Bizler de farkındayız, bir kitabın güzelliğinin sadece sahip olacağı kapağından gelmeyeceğinin. Ancak öte yandan inanıyoruz ki her öz bir biçime de tekabül eder. Dolayısıyla, her kitabın içeriğine uygun ve güzelliğini gölgelemeyecek bir kapakla birlikte okuyucusuyla buluşmayı hak ettiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Hele ki yaşadığımız çağda, kitapların sayfa ve kapak tasarımlarının, okurun kitapla buluşması için son derece önemli olduğu düşünülürse, yazarlarımızın eserlerinin sahip oldukları değeri gölgelemeyip güçlendirecek kapak tasarımları için neden titizlikle çalışmayı hedeflediğimiz anlaşılabilir.

Profesyonel grafik ve yayın ekibimiz, yayınlamaya karar verdiğimiz kitapların sayfa ve kapak tasarımlarına, bu bakışla yaklaşıyor. Mizanpaj ve kapak tasarımlarını, bu hassasiyetle ve türün standartlarına uygun şekilde gerçekleştirirken, gerek font gerekse de punto seçiminde kolay okunurluğu sağlamak için, deyim yerindeyse "kılı kırk yarıyoruz".


Telefon: +90 [850] 511 1530 l [216] 975 0530
Manart Yayıncılık ve Turizm Anonim Şirketi © 2014