+90 [850] 511 1530 • [216] 975 0530
 
 

Maliyet sorun olmaktan çıksın

Kitabınızın maliyeti geleneksel matbaacılığın tiraj mantığı ekseninde değil, talebinizle belirlensin. Ofset ve digital baskı imkanlarımızın sunduğu esnek üretim avantajı ile eseriniz okurlarıyla buluşurken, maliyet sorun olmasın.


Telefon: +90 [850] 511 1530 l [216] 975 0530
Manart Yayıncılık ve Turizm Anonim Şirketi © 2014